Stolní stuhový stávek S-05
Stav je vyroben z dřevěného masivu. Je urřen pro tkaní různých tkanic, pásků, popruhů atd. Jednotlivé osnovní nitě se napínají přes dřevěné kolíky do zářezů, kde se svazují. Zdviháním a stalčováním osnovních nití vzniká mezera (prošlup), kudy protahujeme jehlu (člunek), kterým následně útek přirážíme.
Rozměr základny je 80 × 20 cm.

Cena: 1180,- Kč (bez osnovy)
Cena: 1420,- Kč (s nataženou osnovou)
Cena je bez dopravného a poštovného.

Příslušenství: útková jehla (2 ks)

webmaster © Písmenka v. o. s., 2003