Kurzy ručního tkaní a ostatní

Základy ručního tkaní
Kurzy „Základy ručního tkaní“ jsou pořádány v naší malé tkalcovně ve Strmilově. (Od září 2006 budou pořádány v novém prostoru textilního atelieru firmy Arttex.) Kurz je dvoudenní a to vždy pátek a sobota.
Pátek 9,00–18.00 hod. s přestávkou na oběd.
Sobota 8.00–12.00 hod.
Maximální počet uchazečů jsou 4 osoby (upřednostňujeme individuálnější přístup). Termíny kurzů nejsou pevně stanoveny na celý rok, ale na základě došlých objednávek je termín upřesněn a posléze oboustranně (telefonicky) potvrzen cca 1 měsíc před dohodnutým termínem.
Kurz je určen především pro začátečníky. Naučíme Vás základní principy tkaní, tkalcovský, osnovní a třásňový uzel, osvojíte si tkaní řady textilních vazeb na dvoulistovém a čtyřlistovém stavu. Budete umět poznávat textilní materiály a dáme Vám spoustu praktických rad a nápadů důležitých pro tkaní na ručních tkalcovských stavech. Výrobek (vzorník) si každý odnáší domů. Na závěr obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.
Cena kurzu je 1100,- Kč.
Požadujeme zaslání zálohy 500,-Kč a to min. 14 dní před termínem kurzu. Zálohy zasílejte pouze složenkou a to na adresu firmy Arttex!
V případě potřeby můžeme zajistit ubytování v pěkném penzionu ve Strmilově za cenu 250,- Kč /osoba/noc.
Po domluvě také pořádáme kurzy pro skupiny zájemců externě a to po celé ČR. V případě zájmu volejte o informace na tel.: 603 231 106.


Předení na kolovratu
Kurzy „Předení na kolovratu“ budou pořádány od září 2006 v textilním ateliéru ve Strmilově.
Kurz bude jednodenní a to sobota, popřípadě neděle. 9.00–18.00 hod. s přestávkou na oběd.
Maximální počet uchazečů jsou 4 osoby (upřednostňujeme individuálnější přístup.) Termíny kurzů nejsou pevně stanoveny, ale na základě došlých objednávek je termín upřesněn a posléze oboustranně (telefonicky) potvrzen cca 1 měsíc před daným termínem.
Na kurzu se naučíte spřádat vlnu na kolovratu, připravit vlněné rouno rozčesáním (kramplováním) a skát (stáčet) hotovou upředenou přízi. Na závěr obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.
Cena kurzu je 900,- Kč.
Požadujeme zaslání zálohy 400,- Kč a to min. 14 dní před termínem kurzu. Zálohy zasílejte pouze složenkou a to na adresu firmy Arttex!
V ceně kurzu je zahrnuto spotřebované vlněné rouno. První Vámi upředené nitky si odnášíte domů.


Tkaní tapisérií na rámu
Kurzy "Tkaní tapisérií na rámu" budou pořádány od září 2006 v textilním ateliéru ve Strmilově.
Kurz je dvoudenní a to neděle a pondělí.
Neděle 9.00–17.00 hod. s přestávkou na oběd.
Pondělí 8.00–13.00 hod.
Maximální počet uchazečů je 5 osob (upřednostňujeme individuálnější přístup). Termíny kurzů nejsou pevně stanoveny, ale na základě došlých objednávek je termín upřesněn a posléze oboustranně (telefonicky) potvrzen cca 1 měsíc před daným termínem. Kurz je určen především pro začátečníky. Naučíte se vše od natažení osnovy na rám až po samotné dokončení a uvázání třásní na Vaší první tapiserii.
Cena kurzu je 1000,- Kč.
Požadujeme zaslání zálohy 500,- Kč a to min. 14 dní před termínem kurzu. Zálohy zasílejte pouze složenkou a to na adresu firmy Arttex!
V ceně kurzu je zahrnut spotřebovaný textilní materiál.
V případě potřeby můžeme zajistit ubytování v pěkném penzionu ve Strmilově za cenu 250,- Kč /osoba/noc.


Textilní techniky
Kurzy "Textilní techniky" budou pořádány od října 2006 v textilním ateliéru ve Strmilově. Kurz je jednodenní a to sobota, popřípadě neděle. 9.00–18.00 hod. s přestávkou na oběd.
Maximální počet uchazečů je 5 osob (upřednostňujeme individuálnější přístup). Termíny kurzů nejsou pevně stanoveny, ale na základě došlých objednávek je termín upřesněn a posléze oboustranně (telefonicky) potvrzen cca 1 měsíc před daným termínem. Tento všeobecný kurz je určen pro zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit s textilními technikami jako je: tkaní na karetkách, tkaní na stuhovém stávku, drhání, krosienka a pod.
Cena kurzu je 900,- Kč.
Požadujeme zaslání zálohy 400,- Kč a to min. 14 dní před termínem kurzu. Zálohy zasílejte pouze složenkou a to na adresu firmy Arttex!


Pracovní kniha
Zdeněk Kubák: Domácí tkaní.
Kniha je především praktickou pomůckou pro všechny zájemce o tkaní, a to jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilejší. Obsahuje rozmanité návody na tkaní různých textilních vzorů, vazeb. Postupy vázání tkalcovského, osnovního a třásňového uzle. Dozvíte se jak tkát na ručních stavech a jak se vyvarovat různých chyb. Součástí příručky je i obecné pojednání o řemesle, jeho historii, textilních materiálech a mnoho kreseb a fotografií. Knihu zasíláme dobírkou
Cena publikace je 130,- Kč
+ poštovné.


Podrobnosti Vám rádi sdělíme osobně telefonicky nebo přes e-mailovou adresu.
Kontakt: telefon a fax: +420 384 392 288, telefon: +420 384 392 221, GSM: +420 603 231 106
e-mail: arttex@quick.cz

webmaster © Písmenka v. o. s., 2003