Historie
Zemědělská výroba přadných surovin byla od nepaměti hlavním obchodním produktem kraje. V 15. století byl založen cech, který sdružoval provozovatele tkalcovského řemesla. Rozvoj řemesla během 16. a 17. století. K roku 1654 ve Strmilově 9 tkalců a 3 soukeníci. Rok 1718 – založen strmilovský cech tkalcovského řemesla a hrabě Livhtenštein tkalcům udělil artikule. Rok 1757 – ve Strmilově už je 33 tkalců a 1 soukeník. Rok 1859 – zánik cechů. Postupně pronikal faktorský a manufakturní způsob výroby. Koncem 18. a v průběhu 19. stoletísi tkalci zakládají vlastní podniky. Firmy strmilovských tkalců se snaží vyrábět rozdílně zboží, aby příliš silná konkurence nezničila obchod. Na konci 19. století stroje nahradily téměř všude ruční stavy. Zaostalý kraj, chybějící komunikace a těžké životní podmínky zde vedly k udržení malovýroby. Zatímco jinde fungují textilní továrny, Strmilovu vévodily rodinné podniky.ů Textilní tradice ve Strmilově má hluboké kořeny a přes veškerá úsilí se paradoxně zachovala hlavně díky určité zaostalosti kraje, kterým ani neprocházela nějaká důležitá trasa, ani se nikdy nestal průmyslově důležitou oblastí.

Monografie Tkalcovské dílny rodiny Kubákovy:
1870 - založeno vlastní tkalcovství Františka Kubáka
(látky z přírodního hedvábí – atlas, nábytkové látky, bavlněné orientální šátky a šály, ložní pokrývky, stolní soupravy, ručníky, žíněné látky, froté ručníky, vlněné šátky)

1894 – podnik převzal syn František Kubák
založil další 2 faktorie na výrobu bouretových, vlněných a bavlněných pokrývek a nábytkových látek.
1898 – zavedena samostatná výroba látek dekoračních v uměleckém provedení

1900 - podnik převzal František Kubák senior

1910 - podnik převzal Ferdinand Kubák (syn Františka Kubáka juniora)
(mimo jiné tkal látky pro Artěl, které jsou dnes ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)

v 50. letech převzal tkalcovnu syn Ferdinand Kubák
 • dílnu řídil téměř 50 letech
 • zaměřil se na rozvoj lidové umělecké výroby
 • snažil se o rekonstrukci starých lidových tkanin a jejich využití v současné textilní tvorbě
 • strmilovská dílna patřila ÚLUVu
 • úspěch na světové výstavě ve Švédsku a Belgii (1962)
 • 13 vzorů potahovacích a dekoračních tkanin na výstavě v Moskvě, Rize a Petrohradu (1964), odtud do Francie
 • 1964 – zahájena výroba vysoce kvalitních vlněných přikrývek

  polovina 90. let – dílnu přebírá syn Zdeněk Kubák (5. generace)
  rok 1991 – dílna v restituci vrácena, vznik firmy Zdeněk Kubák – umělecká tkalcovna v. o. s. Strmilov (Zdeněk Kubák a sestra Jana Bradová)

  Vznik muzea
  Pan Ferdinand Kubák založil muzeum na sklonku svého života. Využil svých mnohaletých zkušeností a znalostí historie tkalcovského řemesla. Vzhledem k tomu, že tkalcovské řemeslo se v této rodině už 5 generací předává z otce na syna, dochovalo se zde mnoho historických ručních textilních strojů i vzorů různých látek, které se zde kdysi vyráběly. Pan Kubák starší chtěl toto dědictví uspořádat a uchovat pro další generace. Bohužel za svého života stačil už dokončit jen malou část muzea.

 • webmaster © Písmenka v. o. s., 2003